PRŮMYSLOVÉ OLEJE A MAZIVA

OLEJE PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA

Hydraulické oleje

Hydraulické kapaliny pro důlní průmysl

Hydraulicko-převodové oleje

Průmyslové převodové oleje

Kompresorové oleje

Strojní - ložiskové oleje

Turbínové oleje

Oleje pro stacionární plynové motory

Obráběcí kapaliny

Řezné oleje pro obrábění kovů

Kalicí oleje

Tvářecí oleje

Konzervační oleje

Separační – formové oleje

Teplonosné oleje

Elektroizolační - transformátorové oleje

Oleje pro pily

Oleje pro lokomotivy

Oleje pro pneumatická zařízení

Tlumičové oleje

Rozpouštědla a čističe

Plastická maziva